Když je prase kámoš

Koncept Farm Sanctuary je ve světě oblíbeným způsobem, jakým lze hned na několika úrovních přispívat k ochraně zvířat. Farm Sanctuary se právě díky této mnohovrstevnosti aktivit zpravidla těší široké podpoře veřejnosti i aktivistů. Jedna z takových, pojmenovaná poeticky Farma naděje, začala vznikat i v Česku.

Slovo „farma“ v názvu je matoucí, i když jde o zmatení částečně úmyslné. Jedním z hlavních cílů farm sanctuary je změna vnímání zvířat, především těch tzv. hospodářských. Na této „farmě“ se sice občas zvířata chovají, ale jde o chování doslovné – v náručí… Zvířata tu nejsou držena kvůli hospodářskému prospěchu a nejsou nijak využívána na maso, mléko či jiné zvířecí „produkty“. Jejich jedinou prací je užívat si života v prostředí, kde jim nikdo nejde po krku.

Lidé navštěvující takovou farmu mají možnost seznámit se s hospodářskými zvířaty jako s plnohodnotnými cítícími bytostmi, individualitami prožívajícími emoce, a nikoli pouze jako s v igelitu zabaleným produktem v supermarketu. Zprostředkováním vlastní zkušenosti tak farma lidem narušuje zažitou představu o jasné dělící linii mezi zvířaty určenými ke snědení a zvířaty k obdivu a mazlení. Ne nadarmo patří k nejsilnějším obrázkům z takových farem děti mazlící se s prasaty či krávou.

Protože se na této farmě ke zvířatům přistupuje jinak, je samozřejmostí, že například mléko je ponecháno těm, kterým je určeno – tedy mláďatům. Zabití zvířete z hospodářského důvodu či vlastní spotřebu pak vůbec nepřichází v úvahu. Logickým pravidlem bývá, že na farmě platí úplný zákaz konzumace živočišných produktů. Veškerá poskytovaná strava je tedy veganská.

Zvířata ve farm sanctuary zpravidla končí poté, co za sebou mají ne zrovna růžový osud. Jednak jde o zvířata zachráněná z chovů, kde byla zanedbávána či jinak týrána, dále o zvířata vyčerpaná natolik, že pro bývalé majitele již nemají hospodářský užitek, o zvířata raněná nebo o zvířata pocházející z ilegálních záchran z průmyslových chovů.

Tento druhý z hlavních cílů farm sanctuary – přímá pomoc a poskytnutí domova zvířatům, která by jinak skončila na jatkách, nebo by neměla jiný domov – je sice tím nejviditelnějším, ale jak vyplývá z textu, zdaleka ne jediným a nejspíš ani tím nejdůležitějším. Sama o sobě, bez vzdělávacího rozměru, by ztratila to, co je na konceptu farm sanctuary jedinečné: propojení přímé pomoci, uskutečňování vize společnosti bez zneužívání zvířat a osvětových aktivit v reálném prostředí.

Farma naděje

Jedna z takových farem by se měla objevit i u nás. Jejím domovem se stane středočeská obec Dobrovítov ležící nedaleko Kutné hory, nicméně než se se poprvé otevřou brány pro zachráněná zvířata, uplyne ještě hodně vody. Momentálně jsou k dispozici dva pozemky o celkové rozloze 2,6 hektaru a obrovské nadšení party lidí, kteří se sdružili v projektu Farma naděje. Nekladou si ovšem malé cíle a farmu chtějí zprovoznit do dvou let.

Založení spolku předcházely měsíce diskusí, které vedly až k rozchodu s některými lidmi, kteří na princip farm sanctuary odmítali přistoupit a chtěli v podstatě provozovat klasickou, jen trochu etičtější farmu. Získané pozemky také nespadly z nebe, proběhla už jednání se starostou obce a dalšími institucemi.

Ve svém etickém kodexu se Farma naděje hlásí k výše naznačenému konceptu farm sanctuary tak, jak ho zná celý svět. Zvířata zde nebudou nijak využívána pro lidskou spotřebu, např. vejce budou z části ponechána jako zdroj vápníku slepicím a zbytek bude použit jako potrava pro další všežravá zvířata. Zvířata také nebudou prodávána, možná bude jen jejich adopce na adopční smlouvu po předchozím prověření.

Farma naděje má v plánu nejrůznější vzdělávací akce a přednášky, a to nejen na svém pozemku, ale i například po školách. Také stáže studujících veterinářů mohou této skupině lidí ukázat, že ke zvířatům žádné kategorie typu „hospodářská“ nebo „domácí“ nepatří.

Pokud je vám koncept farm sanctuary sympatický a rádi byste podpořili Farmu naděje, není nic jednoduššího než navštívit jejich stránky a dát se do toho. Momentálně jsou nejvíce potřeba peníze. Farma naděje na svém webu nedávno zveřejnila krátký článek, ve kterém prosí o zadání trvalého příkazu (a to v jakékoliv výši) na transparentní účet 2300769996/2010. Dává to logiku. Lidé sice dokáží velké věci, ale v současném světě na to potřebují peníze. A pokud se najde pár set lidí, kteří budou trvalým příkazem tuto aktivitu kontinuálně podporovat, získá kolektiv rozpočet, o který se bude moci opřít a zprovoznění půjde výrazně rychleji. Přidáte se? My ve veganka.cz určitě…

Webové stránky Farmy naděje: http://farmanadeje.cz/
Facebooková stránka: farmanadeje
Transparentní účet Farmy naděje: 2300769996/2010


 
Pavel Houdek

Pavel Houdek

Dlouholetý vegan, sportovec, lektor a novinář. Vedle tohoto webu je také zakladatelem Vegan sport clubu a autorem e-booku Veganství prakticky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>